Close
Váš nákupní košík je prázdný.
Výsledek hledání pro výraz

Informovaný souhlas s účastí na akcích

Registrací na akci z kalendáře akcí prohlašuji, že se účastním střeleckého cvičení na venkovní střelnici za účelem výběrového řízení a kvalifikace mojí osoby pro spolupráci se společností B-rdy [be ready] s.r.o. (dále jen akce) po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasím s řádem střelnice, se kterým jsem se seznámil, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu řídit.

Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o svých povinnostech, zásadách bezpečnosti, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po tomto poučení prohlašuji, že akci absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při akci vznikne. 

Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi taková škoda při akci vznikne. Tento souhlas je nutný ke splnění podmínky Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu. Dále stvrzuji, že jsem se seznámil s provozním řádem střelnice. 

Uděluji tímto také organizátorům akce souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala níže uvedené osobní údaje. 

Souhlasím s pořízením fotografií mé osoby a užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované pro propagační materiály, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. Webové stránky, sociální sítě, tiskoviny).

 

COVID-19

Zavazuji se, že budu plnit nařízení vlády, tedy cestuji pouze za účelem venkovního sportování či pracovního rozvoje. Budu dodržovat nařízené ochranné pomůcky (respirátor) a rozestupy větší než 2 m od všech ostatních osob. Nevyužiji žádné vnitřní prostory sportoviště. Při příchodu a odchodu použiji dezinfekci na ruce. Na jednotlivých střelištích se budou vyskytovat vždy maximálně 2 osoby.